Kimyasal formülü Cr2O3 olan, yüksek alkali ve bor oksit içerikli sırlar dışındaki bütün diğer sırlarda çözünebilen, %2-5 oranındaki ilavelerinde opaklık sağlayan, yeşil renk veren oksit. Hayvan beslemede yemlerin sindirilme derecesini belirlemek için kullanılan belirteç madde.

Formül: Cr2O3
Molar kütle: 151,99 g/mol
Yoğunluk: 5,22 g/cm³
Kaynama noktası: 4.000 °C

#